2:15 pm - Thu, Jun 16, 2011
7 notes

Dieptepunt Eigen Huis Marktindicator

    mei 2011           mei 2010       mei 2005

Eigen Huis Marktindicator mei 2011Eigen Huis Marktindicator mei 2010Eigen Huis Marktindicator mei 2005

De stemming onder consumenten geeft uiteindelijk de doorslag op de woningmarkt. De ontwikkelingen die zich op de woningmarkt voordoen kunnen onvoldoende worden verklaard op grond van de consumentenvertrouwensindex die door het CBS wordt gemeten. Vereniging Eigen Huis heeft daarom - in samenwerking met het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft - de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld die specifiek voor de woningmarkt het consumentenvertrouwen meet.

Read More

(Source: eigenhuis.nl)

8:33 am
2 notes

"Stijgend aantal woning verkopen in mei: plus 22"

Gepubliceerd op 15 juni 2011 op wegwijs.nl

Over de mei van dit jaar registreerde het Kadaster meer woningverkopen dan over dezelfde maand van 2010. Goed nieuws in een woningmarkt waar somberheid de boventoon voert. Toch geldt ook nu dat één zwaluw nog geen zomer maakt. In de voorgaande maanden van 2011 toonden kopers minder interesse dan in dezelfde periode vorig jaar. Een krachtige opleving blijft vooralsnog uit, het beleid van de overheid en de beperkte hypotheekmogelijkheden bij banken speelt de markt nog volop parten.

In totaal registreerde het Kadaster 9.915 verkochte woningen in mei 2011. Deze cijfers hebben betrekking op de daadwerkelijke verkopen die circa drie maanden eerder plaatsvonden. Het Kadaster meet het moment van overschrijving bij de notaris en niet het verkoopmoment dat eraan vooraf ging. De verkopen in mei  (daadwerkelijk dus februari) zijn weliswaar op jaarbasis gestegen, maar die stijging betreft over het gehele land gezien slechts 22 woningen. Wellicht toch nog gelukkig voor de makelaarsverenigingen die sinds enkele weken bezig zijn om de omstandigheden zoveel mogelijk positief te benaderen.  Onderstaand wordt duidelijk dat nog een aardige inhaalslag te maken valt.

Read More

(Source: wegwijs.nl)

1:54 pm - Tue, Jun 14, 2011

Huizenprijzen tot halverwege 2012 onder druk

 Uit het rapport ”Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten” juni 2011 van De Nederlandse Bank.

De vermogensverliezen van huishouden vormen een remmende factor voorhet consumptieherstel. Huishoudens geven vooralsnog de voorkeur aan het verminderen van hun financiële kwetsbaarheden. Het netto vermogen (als percentage van het BBP) heeft flinke schade opgelopen, door de lagere aandelenkoersen en vooral door de lagere huizenprijzen. In de jaren voor de crisis was er nog enigetijd ruimte om per saldo spaargeld op te nemen. Nu voeren huishoudens hun besparingen op en zijn zeer terughoudend bij het aangaan van nieuwe hypotheekschulden.

Read More

(Source: dnb.nl)

12:39 pm
4 notes

CCC rating voor Griekeland

Het rendement op Griekse 10-jaars staatsleningen bereikte vanochtend een nieuw record na de ratingverlaging van Griekenland naar CCC, het laagste niveau ter wereld.

Het rendement op Griekse 10-jaars staatsobligaties is vanochtend gestegen naar een nieuw record nadat Standard & Poor’s de rating van het land verlaagde naar CCC, de laagste beoordeling ter wereld. Ondanks een succesvolle veiling van schatkistpapier eerder in de ochtend bleef het rendement oplopen naar een voorlopig nieuw record op 17,14 procent van een slot van 16,97 op maandag.

Read More

(Source: koersalarm.nl )

8:09 am
Een een infographic over de meningen over debt ceiling in de VS.

Een een infographic over de meningen over debt ceiling in de VS.

9:13 am - Fri, Jun 10, 2011
2 notes

Bom onder starterslening

Het aantal gemeenten dat een Starterslening uitgeeft daalt in rap tempo. Bijna wekelijks raken budgetten in Nederland uitgeput en besluiten gemeenten niet opnieuw geld beschikbaar te stellen voor starters. Dat blijkt uit onderzoek naar de starterslening  in Nederland dat is uitgevoerd in opdracht van StartEasy.nl.

Steeds minder gemeenten in Nederland bieden startende woningzoekers kans op een starterslening. Sinds 1 juni 2011 stelt nog maar minder dan 35% van de Nederlandse gemeenten een dergelijke regeling ter beschikking. Maandelijks schrappen diverse gemeenten de regeling.

De starterslening is in 2007 in het leven geroepen door het toenmalige Ministerie van VROM. Het ministerie wilde destijds starters meer kansen geven op de woningmarkt. Nadat meer dan 9.000 starters gebruik hebben gemaakt van de succesvolle regeling, wordt de regeling vanwege uitgeput budget halverwege 2010 stopgezet. 

Read More

(Source: starteasy.nl)

2:53 pm - Wed, Jun 8, 2011
17 notes

Dietmar Werner: woningmarkt nu slechter dan in de jaren 80

Op de Provada 2011 sprak PropertyTV met Dietmar Werner, VolkerWessels vastgoed, over zijn visie op de huidige woningmarkt.

Werner erkent de moeizaam ontwikkelingen op de woningmarkt. Vaak wordt de huidige crisis vergeleken met de crisis in de jaren 80. Dit een geen goede vergelijking, we staan er nu een stuk slechter voor. In de jaren 80 was de rente 8%, nu 4% en
toen nam de arbeidsparticipatie van de vrouw nog toe. Het herstel zal daarom langer duren dan 30 jaar geleden. Het zal nog zeker 8-9 jaar duren en we zullen nooit meer het niveau van 80.000 nieuwe woningen per jaar halen. Maximaal 50.000 á 60.000 nieuwe woningen per jaar zal de standaard worden, en daar moeten we genoegen meenemen.

Klik hier voor het interview met Dietmar Werner.

(Source: propertynl.com)

1:18 pm
"Stel de kantorenmarkt eens voor als een glas bier. Nu is het probleem in de kantorenmarkt ter grootte van twee vingers schuim en de rest is gewoon kristalhelder bier waar geen enkel probleem mee is".
Interview met Cuno van Steenhoven, voorzitter dagelijks bestuur van DTZ Zadelhoff. Provada 2011.
12:17 pm

Werkloosheid in Griekenland

Vandaag heeft Griekenland de werkloosheidcijfer gepresenteerd.
In maart 2011 was er 16,2% werkloosheid in Griekenland. In onderstaande grafiek is de enorme stijging sinds zomer 2010 te zien:

Werkloosheid Griekenland per maand

Vooral de jongeren zijn de dupe: 42% van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar is werkloos, en 22,6% is tussen de 25 en 34 jaar. In 2008 waren er geen werklozen tussen de 65-74 werkloos, in 2011 5%.
Werkloosheid Griekenland per leeftijdscategorie

(Source: statistics.gr)

9:23 am
De mediaan van de transactieprijs van verkochte woningen in Rotterdam lag in 2007 ongeveer 20.000 euro onder de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen. In de periode 2007 tot en met 2010 is een lichte daling in de mediane transactieprijs op te merken. De gemiddelde WOZ-waarde in dezelfde periode is gestegen. Dit resulteert in een verschil tussen de transactieprijs en de WOZ-waarde in 2010 van ongeveer 40.000 euro. De mediane executieprijs ligt komt in de periode 2007 tot en met 2010 niet boven de 100.000 euro. De executieprijs ligt in de periode 2007 t/m 2010 gemiddeld 47% onder de onderhandse verkoopprijs. Waar in 2010 de mediane transactieprijs iets stijgt, daalt de executieprijs.

De mediaan van de transactieprijs van verkochte woningen in Rotterdam lag in 2007 ongeveer 20.000 euro onder de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen. In de periode 2007 tot en met 2010 is een lichte daling in de mediane transactieprijs op te merken. De gemiddelde WOZ-waarde in dezelfde periode is gestegen. Dit resulteert in een verschil tussen de transactieprijs en de WOZ-waarde in 2010 van ongeveer 40.000 euro. De mediane executieprijs ligt komt in de periode 2007 tot en met 2010 niet boven de 100.000 euro. De executieprijs ligt in de periode 2007 t/m 2010 gemiddeld 47% onder de onderhandse verkoopprijs. Waar in 2010 de mediane transactieprijs iets stijgt, daalt de executieprijs.

Install Headline